Kable elektryczne zasilające główne rozdzielnie elektroinstalacyjne lub panele wyłączników należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem

Miedziane przewody elektryczne zabezpieczone są kolorową izolacją (izolacja przewodów zewnętrznych jest biała), a każdy kolor wskazuje rodzaj przewodu w instalacji elektrycznej. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza o odpowiednio oznakowany. Kable elektryczne zasilające główne rozdzielnie elektroinstalacyjne lub panele wyłączników należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Luźno wiszące kable elektryczne, rury wodne i kanalizacyjne prowadzone wzdłuż ścian to zmora niemal każdego domu. Niemniej, powinniśmy zdawać sobie sprawę z ewentualnych błędów instalacyjnych i samemu zadbać o swoje bezpieczeństwo, wyłączając nadprądowy wyłącznik w domowej rozdzielnicy. Ręczny przycisk uruchamiający PWP1 może być stosowany, jako „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu” pod warunkiem umieszczenia nad nim tabliczki: „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. A co jesli ze sciany wychodza dwa kable czerwone i dwa czarne ? Uderzenie pioruna w linie elektryczne może spowodować przepięcia, czyli przepływ prądu udarowego o dużym natężeniu. Wkopane kable muszą być umieszczone na głębokości przynajmniej 35 cm i osłonięte rurami, kształtownikami U lub plastikowymi płytami osłonowymi. W komplecie jest tabliczka samoprzylepna: „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. Jeżeli spali się gniazdko elektryczne lub zostanie wyrwane z puszki, możemy samodzielnie wymienić je na nowe. Ręczny przycisk ma zadanie uruchomić „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”, który odłączy zasilanie budynku od źródła energii elektrycznej podczas pożaru w czasie akcji ratowniczej. Oznakowanie przeciwpożarowe znajdują się także w sklepach, galeriach handlowych, hotelach, restauracjach salach koncertowych i wszelkich placówkach użytku publicznego. Wyłącznik szybko odłącza zasilanie, reagując w ten sposób na nieprawidłowości w pracy instalacji. Współczesne instalacje elektryczne wyposaża się w różnego rodzaju zabezpieczenia, do których należą bezpieczniki i wyłączniki nadprądowe oraz różnicowoprądowe. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien niezawodnie zadziałać w przypadku pożaru i nie wprowadzać zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji w czasie normalnej pracy. Prawo budowlane wymaga, aby w rozdzielnicy był instalowany także co najmniej jeden wyłącznik różnicowoprądowy. Podłączone na stałe przedmioty użytkowe muszą być wyposażone w wyłącznik na klucz (wyłącznik naprawczy). Warto zainwestować pieniądze w prawidłowe oznakowanie ppoż, gdyż życie i zdrowie ludzkie jest wartością najwyższą.